Модель работы маркетинга «Прогресфарм» с производителями/поставщиками основана на предоставлении комплекса услуг по продвижению продуктов на рынке Украины и базируется на клиентоориентированном подходе с врачебной аудиторией и аптечными работниками. Мы занимаемся продвижением медицинских препаратов на всех этапах - от производителя до конечного потребителя.

Задачи внешней службы маркетинга «Прогресфарм»:

 • изучение рынка потребителей и участников фармацевтического рынка, анализ конкурентной среды, ценообразования;
 • продвижение продуктов на фармацевтическом рынке Украины: презентации в ЛПУ и аптечных учреждениях, работа с ведущими специалистами, клинические пост маркетинговые исследования, публикации в специализированной прессе для врачей и фармацевтов, участие в конференциях/симпозиумах, реклама в СМИ, круглые столы, др.

Успешное продвижение фармацевтической продукции осуществляется командой высокопрофессиональных медицинских представителей и менеджеров, коммуницирующих с врачами различных специальностей: хирурги всех профилей, инфекционисты, урологи, гинекологи, педиатры, терапевты, отоларингологи, травматологи, семейные врачи, дерматовенерологи, анестезиологи-реаниматологи. Собственная розничная сеть предоставляет дополнительные возможности для успешного продвижения продуктов.

Основные конкурентные преимущества «Прогресфарм»:

 • прямые контракты с производителями лекарственных препаратов;
 • конкурентные цены на весь ассортимент медицинских препаратов;
 • продажа медицинских препаратов во все регионы Украины;
 • предоставление товарных кредитов;
 • маркетинговая и информационная поддержка клиентов.

Мы являемся эксклюзивными дистрибьюторами производителей: Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd., Cadila Pharmaceuticals Ltd, SQUARE Pharmaceuticals Ltd., Cipla Ltd., Alembic Pharmaceuticals Limited, Ipca Laboratories Ltd., Aurobindo PHarma Limited, КОНАРК ИНТЕЛМЕД, ООО и др.

 • Застосування комбінованого пробіотика “Лакто” у лікуванні гострих кишкових інфекцій, викликаних умовно патогенними мікроорганізмами

  Автори: д-р мед. наук, професор Чемич М.Д., Полов’ян К.С.

  Установа-розробник: Сумський державний університет, м. Суми

  Суть впровадження: рекомендації щодо впровадження комбінованого пробіотика “Лакто” для лікування гострих кишкових інфекцій, викликаних умовно патогенними мікроорганізмами у дорослих.

  Пропонується для впровадження у лікувально-профілактичних установах (обласних, міських, районних) інфекційного профілю комбінований пробіотик “Лакто” для лікування гострих кишкових інфекційних захворювань (ГКІ), викликаних умовно патогенними мікроорганізмами (УПМ) за наступною схемою: на тлі загальноприйнятої базисної терапії призначається пробіотик “Лакто” по 1 капсулі тричі на добу через 30 хв. після прийому їжі протягом 5 днів.

  Читать далее
 • Ефективність використання комплексного пробіотичного препарату в корекції дисбіозу кишечнику

  Хронічні запальні захворювання кишечнику (ХЗЗК), до яких відносять неспецифічний виразковий коліт (НВК) та хворобу Крона (ХК), залишаються однією з найбільш вагомих проблем сучасної гастроентерології. Це обумовлено поширенням хвороб в усьому світі, тенденцією до збільшення кількості випадків захворювання як серед дорослого населення, так і серед дітей, важкістю і різноманітністю клінічних проявів, ускладнень, які нерідко потребують хірургічного втручання, а також високою летальністю [4, 6, 7]. Питання етіопатогенезу ХЗЗК остаточно не вирішені, тому лікування в багатьох випадках ефективне недостатньо. Серед факторів розвитку захворювання широко обговорювалась роль інфекційних факторів, зокрема ешеріхій, клостридій, ієрсіній, кишкового кампілобактера, псевдотуберкульозних мікобактерій і цілого ряду вірусів, у тому числі вірусу кору. Однак, численні спроби довести інфекційну природу ХЗЗК не мали успіху. Проте, роль кишкової мікрофлори в їх розвитку не заперечується, але не як етіологічного фактору, а як одного із стимулів, що призводить до ініціації запальних реакцій через активацію синтезу макрофагами первинних медіаторів запалення. Клінічні та експериментальні дані свідчать, що розвитку хронічного запалення в кишечнику сприяє втрата толерантності до нормальної мікрофлори [7].

  Читать далее
 • Досвід використання комбінованого пробіотика «Лакто» в комплексному лікуванні атрофічного фарингіту у дорослих

  Наприкінці XX століття відбулися істотні зміни в епідеміології захворювань ЛОР-органів, обумовлені «відродженням» високо вірулентних штамів мікроорганізмів, а також змінами характеру зовнішніх факторів. Хронічний фарингіт з кожним роком стає все більш поширеним явищем. Половина міських жителів страждає на хронічний фарингіт. Забруднення навколишнього середовища, шкідливі звички, погане харчування - усе це призводить до виникнення захворювання [3,7]. Відомо, що приблизно 70% фарингітів викликаються вірусами. Серед вірусів найбільш частими патогенами є риновіруси (близько 20%), коронавіруси, аденовіруси, віруси грипу (А і В) і парагрипу. У 15 - 30% випадків визначається b-гемолітичний стрептокок групи А. Виявлення даного збудника важливо, так як при нелікованій інфекції можливий розвиток таких ускладнень, як гострий ревматизм, гломерулонефрит, піогенний абсцес. Інші бактерії зустрічаються рідше. У випадках рецидивуючих інфекцій причиною захворювання можуть бути збудники, що продукують b-лактамази- Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae і Bacteroidesfragilis [1,4,8 ].

  Читать далее
 • Опыт клинического применения комплексного растительного средства Уростон в практике лечения и профилактики мочекаменной болезни

  Сегодня, как никогда, в силу фальсификации лечебных препаратов, аллергизации населения и тяжелого экономического положения, в качестве лечения все шире используется фитотерапия[2]. Она хорошо переносится пациентами и практически не обладает побочными эффектами, однако её эффективность во многом зависит от каче­ства продукции.Травы хорошо сочетаются друг с другом, их можно использовать одновремен­но с любыми другими методами лечения, что позволяет быстрее и эффективнее добиться выздоров­ления. В тяжелых случаях добавление лекарственных растений к фармакотерапии повышает безопасность лечения, в результате мембраностабилизирующего эффекта, а с увеличением диуреза быстрее выво­дятся продукты клеточного распада, метаболиты и токсины.Инфекционно-воспалительные заболевания(ИВЗ) нижних мочевыводящих путей, а также мочекаменная болезнь (МКБ), несмотря на достигнутые в последние годы успе­хи в их лечении, продолжают оставаться актуальной проблемой современной урологии и требуют свое­временного, эффективного и безопасного лечения, направленного и на предупреждение ре­цидивов и осложнений[1].

  Читать далее
 • Вплив “Лакто” на клінічний перебіг, імунологічні та мікробіотичні зміни при гострих кишкових інфекціях

  У статті наведені результати дослідження впливу комбінованого пробіотика на перебіг гострих кишкових інфекцій, викликаних умовно патогенними мікроорганізмами, імунологічні, мікробіотичні зміни та інтегративні показники ендогенної інтоксикації. Доведено, що використання “Лакто” сприяє нормалізації популяційного складу мікробіоти товстої кишки та зменшенню запально-деструктивних змін у ШКТ, що призводить до швидшої нормалізації випорожнень, скорочення тривалості больового синдрому і терміну перебування хворого у стаціонарі.

  Читать далее
 • Лакто. Информационный лист МЗ Украины. 2012 г.

  Лакто. Информационный лист МЗ Украины. 2012 г.

  Читать далее
 • Лакто. Статья Бойко Т.И. 2012 г.

  Лакто. Статья Бойко Т.И. 2012 г.

  Читать далее
 • Лакто. Статья Чемич Н.Д. 2012 г.

  Лакто. Статья Чемич Н.Д. 2012 г.

  Читать далее
 • Лакто Статья Дихтярук А.В. 2013 г.

  Лакто Статья Дихтярук А.В. 2013 г.

  Читать далее
 • Лакто. Статья Чемич Н.Д. 2013 г.

  Лакто. Статья Чемич Н.Д. 2013 г.

  Читать далее
 • Уростон. Статья Клименко П.М. 2013 г.

  Уростон. Статья Клименко П.М. 2013 г.

  Читать далее
 • Файнер. Статья Ковалевой Л.Н. 2013 г.

  Файнер. Статья Ковалевой Л.Н. 2013 г.

  Читать далее
 • Цефикад. Статья Мишалова В.Г. 2013 г.

  Цефикад. Статья Мишалова В.Г. 2013 г.

  Читать далее
 • Зоперцин®. ​Ключевое решение проблемы эрадикации тяжелых инфекций и преодоления антибиотикорезистентности

  Ключевое решение проблемы эрадикации тяжелых инфекций и преодоления антибиотикорезистентности

  Э. М. Ходош

  Читать далее
 • ПРИМЕНЕНИЕ РАБЕЛОКА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ

  ПРИМЕНЕНИЕ РАБЕЛОКА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ

  БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ

  Читать далее
 • Что Вы еще не знали о пробиотиках?

  Журнал «Современная Фармация»2015/июнь

  Мамедова С.А. кандидат фарм.наук. Национальный Фармацевтический Университет

  Что Вы еще не знали о пробиотиках?

  Значение микроорганизмов человечество осознало со времениоткрытия Левенгуком (XVII век) присутствия в организме человека и животных микроорганизмов. Продолжил изыскания Мечников И.И. (Нобелевский лауреат 1908 г.) Он открылоткрыл и описал внутриклеточное пищеварение (фагоцитоз), первым указал на важнейшую роль эндоэкологической системы кишечника в поддержании здоровья человека, создал первый в мире препарат – пробиотик (мечниковская простокваша), содержащий культуры молочнокислых бактерий.

  Читать далее